Zapytania oferowe - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Zapytania oferowe

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE   W związku z realizacją projektu pt. „Kierunek-praca" zapraszamy osóby powyżej 29 roku życia, bezrobotne/niepracujące, zamieszkujące województwo podkarpackie, które mają chęć powrócić na rynek pracy do wzięcia udziału w projekcie, który  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków...

PZ.538.1.MO.2018 Zapytanie ofertowe - Usługa medyczna

                                                                                             ...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 17.12.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej powyżej 30 roku życia w ramach projektu pn. „Moje miejsce pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...

Ankieta KFS

  ANKIETA   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, w związku z potrzebą oszacowania kwoty środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z rezerwy KFS, prosi Pracodawców o zgłaszanie potrzeb w tym zakresie do dnia ...

Informacja o Priorytetach KFS w 2019

INFORMACJA O PRIORYTETACH KFS W 2019   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, uprzejmie informuje iż zostały ustalone nowe priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019r.   Załączniki : Priorytety KFS na rok 2019. ...

Ogłoszenie

Przemyśl, dnia 29.11.2018r.      OGŁOSZENIE    Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 14.12.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia posiadającej ustalony profil pomocy II i w uzasadnionych...

PZ.5362.91.ŻM.2018 Zapytanie ofertowe - Kurs z zakresu studyjnej fotografii produktowej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania...

Ogłoszenie

Przemyśl, 28.11.2018r. PO.0413.1.KD.2018   Ogłoszenie   Uprzejmie informujemy iż z dniem 1 stycznia 2019r. strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu będzie dostępna jedynie pod adresem: przemysl.praca.gov.pl , natomiast Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu...

Ogłoszenie

Przemyśl, dnia 28.11.2018r.    OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 5.12.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących...

PZ.5362.93.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Kurs prawa jazdy kat. C+E

   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Spotkanie informacyjne w Przemyślu pt. „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz inne formy wsparcia dla osób młodych"   Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz inne formy wsparcia dla osób młodych" , które odbędzie się 26...

Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że prowadzi nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej powyżej 29 roku życia [1] w ramach projektu pn. „Moje miejsce pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Przemyślu prowadzi zapisy na bezpłatne dwudniowe zajęcia warsztatowe „ABC Przedsiębiorczości", dotyczące zakładania działalności gospodarczej. Warsztaty prowadzi - Maciej Chrzanowski, ekonomista praktyk i nauczyciel akademicki...

„Moje miejsce pracy" Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

„Moje miejsce pracy" Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny Rynek Pracy", Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że z dniem 19.11.2018r. wstrzymuje nabór wniosków na wskazane przez osoby bezrobotne do 30 roku życia w ramach bonów szkoleniowych – środki finansowe przeznaczone na 2018 r. zostały wykorzystane.     ...

Zarządzenie Nr 25/2018

Zarządzenie Nr 25/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 14 listopada 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Moje miejsce pracy"   Załączniki ...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że z dniem 19.11.2018r . wstrzymuje nabór wniosków na wskazane przez osoby bezrobotne szkolenia (szkolenia indywidualne) realizowane z Funduszu Pracy – środki finansowe przeznaczone na 2018r. zostały wykorzystane.     ...

Ogłoszenie KFS

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z...

PZ.5362.90.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

PZ.5362.89.ŻM.2018 - II Zapytanie ofertowe - Spedytor

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania...

PZ.802.2.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Spawanie metodą TIG

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 15.11.2018r . wstrzymuje następujące nabory wniosków: refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. o organizowanie robót publicznych       ...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej powyżej 30 roku życia w ramach projektu pn. „Moje miejsce pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że w ramach działań realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, są organizowane bezpłatne dwudniowe warsztaty. Szczegółowe informacji znajdują się pod linkiem: ...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że z powodu wyczerpania środków finansowych od dnia 30.10.2018r. wstrzymuje do nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia posiadającej ustalony profil pomocy II i w uzasadnionych przypadkach profil I: ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę