Zapytania oferowe - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Zapytania oferowe

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE       W związku z rozpoczętą realizacją projektu pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy"  pragniemy zaprosić Państwa do udziału w badaniu ankietowym. Celem ankiety jest diagnoza...

PZ.5362.39.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Szkolenie okresowe kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C,C+E

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

PZ.5362.38.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Obsługa małej gastronomii

      ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r....

Projekt Województwa podkarpackiego współfinansowanego ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt współfinansowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych     Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuję, iż od dnia 01.04.2018 r. realizuje projekt Województwa podkarpackiego współfinansowanego ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w...

Projekt Województwa podkarpackiego współfinansowanego ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt współfinansowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych     Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuję, iż od dnia 01.04.2018 r. realizuje projekt Województwa podkarpackiego współfinansowanego ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w...

Ogłoszenie

Przemyśl, dnia 09.04.2018r.     OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu miejsc od dnia 10.04.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o  refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla długotrwale bezrobotnych w wieku...

PZ.5362.37.ŻM.2018 Zapytanie ofertowe - Obsługa małej gastronomii + modyfikacja

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

Ogłoszenie

Przemyśl, dnia 09.04.2018r.   OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 11.04.2018r. prowadzi nabór wniosków ze środków EFS w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój  dla osób do 30 roku życia na następujące formy aktywizacji osób bezrobotnych: ...

PZ.5362.35,36.ŻM.2018 Zapytanie ofertowe - Trakowy traka pionowego + modyfikacja

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

Ogłoszenie

Przemyśl, dnia 05.04.2018r. OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od 6.04.2018r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach Programu Regionalnego dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat na realizację następujących form wsparcia: prace interwencyjne z refundacją...

Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w przemyskim (IV)

  Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w przemyskim (IV)   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pn.: "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w przemyskim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego...

PZ.5362.23.ŻM.2018 - III Zapytanie ofertowe - Brukarz drogowy z obsługą zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania...

PZ.5362.27.AG.2018 - II Zapytanie ofertowe - Kurs prawa jazdy kat. C+E, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania...

Ogłoszenie

Przemyśl, dnia 27.03.2018r.   OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu miejsc od dnia 28.03.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób po 50-tym roku życia.           ...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE   UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 30.03.2018 r . (PIĄTEK) POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU BĘDZIE CZYNNY  OD GODZINY 7:30   DO GODZINY 14:00 PRZYJMOWANIE STRON W GODZINACH OD 8:00 DO 14:00  

OGŁOSZENIE O NABORZE KFS

  OGŁOSZENIE O NABORZE KFS   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 117), ogłasza ...

Wykaz porad grupowych i szkoleń

  DORADCA ZAWODOWY Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu, ul. Katedralna 5, II piętro, pokój 42 tel. 16 676-00-85   Wykaz Porad Grupowych w I kwartale 2018 Wykaz Porad Grupowych w II kwartale 2018   Plan szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy na rok 2018 ...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE   13 czerwca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) w tematyce pracy nierejestrowanej. Głównym celem zaproszenia VP/2018/012 do składania wniosków jest  uzupełnienie do działań wskazanych w programie prac...

PZ.5362.34.ŻM.2018 Zapytanie ofertowe - Technolog robót wykończeniowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

PZ.5362.30,31.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Wulkanizator

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

PZ.5362.25.AG.2018 II Zapytanie ofertowe - Technolog robót wykończeniowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

PZ.5362.21.ŻM.2018 II Zapytanie ofertowe - Szkolenie z pełnej księgowości z zapoznaniem się z programami Rewizor i Comarch Optima

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE   Konkurs VP/2018/003 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) - innowacje społeczne w obszarze wsparcia krajowych reform z zakresu ochrony socjalnej .   18 maja 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i...

PZ.5362.24.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Technolog robót wykończeniowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

PZ.5362.29.ŻM.2018 Zapytanie ofertowe - Kucharz małej gastronomii

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę