Zapytania oferowe - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Zapytania oferowe

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od 22.10.2018r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia posiadającej ustalony profil pomocy II i w uzasadnionych przypadkach profil w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od 22.10.2018r. rozpoczyna nabór wniosków ze środków PFRON na realizację formy wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie jako bezrobotne lub poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu. Dysponujemy...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że  od dnia 22.10.2018r. przyjmuje wnioski bezrobotnych na szkolenia indywidualne wraz z oświadczeniem pracodawcy o zamiarze zatrudnienia - na okres co najmniej 1 miesiąca (umowa w pełnym wymiarze czasu pracy) z Funduszu Pracy. Nie dotyczy szkoleń z zakresu...

PZ.5362.85.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Operator koparkoładowarki wszystkie kl. III

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

PZ.5362.80.AG.2018-II Zapytanie ofertowe - Kurs prawa jazdy kat. C, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania...

PZ.5362.84.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Montażysta ogrodzeń przydomowych z uprawnieniami spawacza metodą TIG

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

PZ.5362.78.ŻM.2018 Zapytanie ofertowe - Kurs sekretarki z obsługą programów komputerowych

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

PZ.5362.83.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Kurs prawa jazdy kat. D, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. D, D+E

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH     Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

PZ.5362.82.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Kurs dietetyka - podstawy z elementami intendenta szkolnego

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH     Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że  od 22.10.2018r . wstrzymuje nabór wniosków na: - indywidualne wnioski bezrobotnych na szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. C   lub D  wraz z kwalifikacją wstępną z Funduszu Pracy.   ...

Ogłoszenie

„Fundusz Usług Rozwojowych"  - dofinansowanie na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw z subregionu przemyskiego - nowy projekt Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o ogłoszeniu II naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach...

PZ.5362.81.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Technolog robót wykończeniowych

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH    Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie...

Ogłoszenie KFS

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z...

Ogłoszenie KFS

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

Wykaz porad grupowych i szkoleń

  DORADCA ZAWODOWY Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu, ul. Katedralna 5, II piętro, pokój 42 tel. 16 676-00-85   Wykaz Porad Grupowych w I kwartale 2018 Wykaz Porad Grupowych w II kwartale 2018 Wykaz Porad Grupowych w III kwartale 2018 Wykaz Porad Grupowych w IV kwartale...

PZ.5362.80.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Kurs prawa jazdy kat. C, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania...

PZ.5362.78.ŻM.2018 Zapytanie ofertowe - Kurs sekretarki z obsługą programów komputerowych

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 27.09.2018r . rozpoczyna nabór wniosków o  wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej  w ramach projektu RPO (maksymalne dofinansowanie wynosi 23.000 zł).   Uczestnikami projektu RPO mogą być osoby...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi rekrutację do projektu „ Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC " realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i...

PZ.5362.77.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Operator walca drogowego

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

PZ.5362.76.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Kurs prawa jazdy kat. D, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. D, D+E

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 października br. na platformie Komisji Europejskiej www.europeanjobdays.eu odbędą się Europejskie Dni Pracy on-line pod nazwą „Work@PL" organizowane przez polską sieć EURES. Organizatorami wydarzenia są Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie we współpracy z wojewódzkimi...

PZ.5362.74,75.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Kurs prawa jazdy kat. C, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania...

PZ.5362.69.ŻM.2018-II Zapytanie ofertowe - Szkolenie lotnicze VLOS dla kandydatów na operatora bezzałogowego statku powietrznego w operacjach w zasięgu wzroku (do 5 kg)

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH    Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że  od 19.09.2018r . wstrzymuje nabór wniosków na: - staże dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia   w ramach Projektu  pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w przemyskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę