Zarządzenia - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Zarządzenia

Zarządzenie Nr 4/2018

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 12 stycznia 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposarzenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Zarządzenie Nr 3/2018

Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 12 stycznia 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu."   ...

Zarządzenie Nr 2/2018

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 04 stycznia 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Regulaminu przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu"   ...

Zarządzenie Nr 1/2018

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 04 stycznia 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad organizacji stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   Załączniki ...

Zarządzenie Nr 16/2017

Zarządzenie Nr 16/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 25 kwietnia 2017 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej"   Załączniki ...

Zarządzenie Nr 15/2017

Zarządzenie Nr 15/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 25 kwietnia 2017 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej osobom niepełnosprawnym bezrobotnym albo...

Zarządzenie Nr 14/2017

Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 marca 2017 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie  działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

Zarządzenie Nr 12/2017

Zarządzenie Nr 12/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

Zarządzenie Nr 11/2017

Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie  działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

Zarządzenie Nr 10/2017

Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu na rok 2017"   ...

Zarządzenie Nr 8/2017

Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wdrożenia „ Zasad dokonywania zwrotu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94 poz.651 z...

Zarządzenie Nr 9/2017

Zarządzenie Nr 9/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wdrożenia „Regulaminu przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu"   ...

Zarządzenie Nr 6/2017

Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

Zarządzenie Nr 5/2017

Zarządzenie Nr 5/2017                     Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie  działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

Zarządzenie Nr 18/2016

Zarządzenie Nr 18/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wdrożenia „Zasad o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego" Załączniki ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę