Zarządzenia - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 25/2018

Zarządzenie Nr 25/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 14 listopada 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Moje miejsce pracy"   Załączniki ...

Zarządzenie Nr 23/2018

Zarządzenie Nr 23/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 22 października 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Regulaminu przyznawania bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 r.ż. w ramach środków FP i EFS"   ...

Zarządzenie Nr 16/2018

Zarządzenie Nr 16/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 25 maja 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Regulaminu przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu"   ...

Zarządzenie Nr 17/2018

Zarządzenie Nr 17/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 28 maja 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Regulaminu przyznawania bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 r.ż. w ramach środków FP i EFS"   ...

Zarządzenie Nr 13/2018

Zarządzenie Nr 13/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 23 kwietnia 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej"   ...

Zarządzenie Nr 12/2018

Zarządzenie Nr 12/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 23 kwietnia 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej osobom niepełnosprawnym...

Zarządzenie Nr 6/2018

Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 29 stycznia 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy...

Zarządzenie Nr 4/2018

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 12 stycznia 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposarzenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Zarządzenie Nr 3/2018

Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 12 stycznia 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu."   ...

Zarządzenie Nr 2/2018

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 04 stycznia 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Regulaminu przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu"   ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę