Projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Projekt Województwa podkarpackiego współfinansowanego ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę