Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE       W związku z rozpoczętą realizacją projektu pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy"  pragniemy zaprosić Państwa do udziału w badaniu ankietowym. Celem ankiety jest diagnoza...

PZ.5362.39.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Szkolenie okresowe kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C,C+E

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

PZ.5362.38.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Obsługa małej gastronomii

      ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r....

Projekt Województwa podkarpackiego współfinansowanego ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt współfinansowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych     Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuję, iż od dnia 01.04.2018 r. realizuje projekt Województwa podkarpackiego współfinansowanego ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w...

Ogłoszenie

Przemyśl, dnia 09.04.2018r.     OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu miejsc od dnia 10.04.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o  refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla długotrwale bezrobotnych w wieku...

PZ.5362.37.ŻM.2018 Zapytanie ofertowe - Obsługa małej gastronomii + modyfikacja

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

Ogłoszenie

Przemyśl, dnia 09.04.2018r.   OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 11.04.2018r. prowadzi nabór wniosków ze środków EFS w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój  dla osób do 30 roku życia na następujące formy aktywizacji osób bezrobotnych: ...

PZ.5362.35,36.ŻM.2018 Zapytanie ofertowe - Trakowy traka pionowego + modyfikacja

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

Ogłoszenie

Przemyśl, dnia 05.04.2018r. OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od 6.04.2018r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach Programu Regionalnego dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat na realizację następujących form wsparcia: prace interwencyjne z refundacją...

PZ.5362.23.ŻM.2018 - III Zapytanie ofertowe - Brukarz drogowy z obsługą zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania...

Wyświetlanie 1 - 10 z 253 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę