Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu wstrzymuje nabór wniosków na staże  od  25 MAJA 2017r.  w ramach Projektu  pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w przemyskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa...

Ogłoszenie

Spotkanie Informacyjne nt. Fundusze Europejskie na założenie działalności gosp., działalności w sektorze ekonomii społecznej (spółdzielnia socjalna, organizacja non-profit, 224 miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych) Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o dotacje, pożyczki na rozpoczęcie...

PO.0420.7.KD.2017 - Zaproszenie do składania ofert na Audyt bezpieczeństwa informacji zgodny z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności oraz ustawy o ochronie danych osobowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Powiatowym Urzędzie...

Ogłoszenie

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie oddział w Rzeszowie realizuje projekt „Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób...

PZ.5362.41.ŻM.2017 Zapytanie Ofertowe – Spawacz metodą TIG i MAG

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

PZ.5362.2,16.AG.2017 Zapytanie ofertowe – Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. D

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

Przetarg - PO.0420.6.KD.2017 - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z usługą instalacji i wdrożenia w siedzibie PUP

Ogłoszenie o zamówieniu       I. ZAMAWIAJĄCY   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu Adres pocztowy: ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl, woj. Podkarpackie Telefon: (16) 678-59-80 Faks: (16) 676-09-04 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.przemysl.pl E-mail: sekretariat@pup.przemysl.pl II....

PZ.5362.45.AG.2017 Zapytanie ofertowe – Szkolenie Programista Back-End

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

PZ.5362.44.ŻM.2017 Zapytanie Ofertowe – Montaż okien i drzwi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

PZ.5362.43.ŻM.2017 Zapytanie Ofertowe – Szkolenie z zakresu studyjnej fotografii produktowej z cyfrową obróbką zdjęć

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

Wyświetlanie 1 - 10 z 97 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę