Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE   W związku z realizacją projektu pt. „Kierunek-praca" zapraszamy osóby powyżej 29 roku życia, bezrobotne/niepracujące, zamieszkujące województwo podkarpackie, które mają chęć powrócić na rynek pracy do wzięcia udziału w projekcie, który  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków...

PZ.538.1.MO.2018 Zapytanie ofertowe - Usługa medyczna

                                                                                             ...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 17.12.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej powyżej 30 roku życia w ramach projektu pn. „Moje miejsce pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...

Ankieta KFS

  ANKIETA   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, w związku z potrzebą oszacowania kwoty środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z rezerwy KFS, prosi Pracodawców o zgłaszanie potrzeb w tym zakresie do dnia ...

Informacja o Priorytetach KFS w 2019

INFORMACJA O PRIORYTETACH KFS W 2019   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, uprzejmie informuje iż zostały ustalone nowe priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019r.   Załączniki : Priorytety KFS na rok 2019. ...

Ogłoszenie

Przemyśl, dnia 29.11.2018r.      OGŁOSZENIE    Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 14.12.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia posiadającej ustalony profil pomocy II i w uzasadnionych...

PZ.5362.91.ŻM.2018 Zapytanie ofertowe - Kurs z zakresu studyjnej fotografii produktowej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania...

Ogłoszenie

Przemyśl, 28.11.2018r. PO.0413.1.KD.2018   Ogłoszenie   Uprzejmie informujemy iż z dniem 1 stycznia 2019r. strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu będzie dostępna jedynie pod adresem: przemysl.praca.gov.pl , natomiast Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu...

Ogłoszenie

Przemyśl, dnia 28.11.2018r.    OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 5.12.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących...

PZ.5362.93.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Kurs prawa jazdy kat. C+E

   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

Wyświetlanie 1 - 10 z 393 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę