Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu zaprasza osoby bezrobotne i pracodawców do udziału w projekcie „Aktywizacja osób bezrobotnych w przemyskim (I) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Priorytetu 7 FEPK.07 Kapitał Ludzki gotowy do zmian, programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu realizuje projekt pn.: "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w przemyskim (VIII)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII ...

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przemyskim (VI)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Rynek pracy...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę