Zarządzenia - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Zarządzenia

 • Zarządzenie Nr 8/2021

  Zarządzenie Nr 8/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 04 marca 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 4/2021

  Zarządzenie Nr 4/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 stycznia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad udzielania zamówień w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto"   ...

 • Zarządzenie Nr 6/2021

  Zarządzenie Nr 6/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 stycznia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

 • Zarządzenie Nr 5/2021

  Zarządzenie Nr 5/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 stycznia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 3/2021

  Zarządzenie Nr 3/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 stycznia 2021 roku   w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 04 stycznia 2018 roku w sprawie wdrożenia „Zasad organizacji stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 2/2021

  Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 18 stycznia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 1/2021

  Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 18 stycznia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu w 2021 r."   ...

 • Zarządzenie Nr 17/2020

  Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2020 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej"   Załączniki ...

 • Zarządzenie Nr 16/2020

  Zarządzenie Nr 16/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2020 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni...

 • Zarządzenie Nr 7/2020

  Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  22 stycznia 2020 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu w 2020 r."   ...

 • Zarządzenie Nr 6/2020

  Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 10 stycznia 2020 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) / osoby zależnej"   Załączniki ...

 • Zarządzenie Nr 4/2020

  Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 09  stycznia 2020 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 2/2020

  Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 09  stycznia 2020 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

 • Zarządzenie Nr 1/2020

  Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 09  stycznia 2020 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 20/2019

  Zarządzenie Nr 20/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 19 września 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Regulaminu przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 19/2019

  Zarządzenie Nr 19/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 16 sierpnia 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

 • Zarządzenie Nr 18/2019

  Zarządzenie Nr 18/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 16 sierpnia 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie  działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 5A/2019

  Zarządzenie Nr 5A/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 07 marca 2019 roku     w sprawie wdrożenia „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Moje miejsce pracy"".   Załączniki ...

 • Zarządzenie Nr 16/2019

  Zarządzenie Nr 16/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 03 czerwca 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania spółdzielni socjalnej środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego...

 • Zarządzenie Nr 14/2019

  Zarządzenie Nr 14/2019  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu      z dnia 12 kwietnia 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej."   ...

 • Zarządzenie Nr 13/2019

  Zarządzenie Nr 13/2019  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu      z dnia 04 kwietnia 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo...

 • Zarządzenie Nr 6/2019

  Zarządzenie Nr 6/2019  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu      z dnia 07 marca 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków spółdzielniom socjalnym na utworzenie stanowiska pracy obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 5/2019

  Zarządzenie Nr 5/2019  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu      z dnia 07 marca 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na działalność podejmowaną na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

 • Zarządzenie Nr 4/2019

  Zarządzenie Nr 4/2019  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu      z dnia 24 stycznia 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Regulaminu przyznawania bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 r.ż. w ramach środków FP i EFS"   ...

 • Zarządzenie Nr 3/2019

  Zarządzenie Nr 3/2019  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu      z dnia 24 stycznia 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

 • Zarządzenie Nr 2/2019

  Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 17 stycznia 2019 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy...

 • Zarządzenie Nr 1/2019

  Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 17 stycznia 2019 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu""   ...

 • Zarządzenie Nr 25/2018

  Zarządzenie Nr 25/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 14 listopada 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Moje miejsce pracy"   Załączniki ...

 • Zarządzenie Nr 23/2018

  Zarządzenie Nr 23/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 22 października 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Regulaminu przyznawania bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 r.ż. w ramach środków FP i EFS"   ...

 • Zarządzenie Nr 16/2018

  Zarządzenie Nr 16/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 25 maja 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Regulaminu przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu"   ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę