Zarządzenia - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Zarządzenia

 • Zarządzenie Nr 11/2024

  Zarządzenie Nr 11/2024 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 11 kwietnia 2024 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej" Załączniki ...

 • Zarządzenie Nr 10/2024

  Zarządzenie Nr 10/2024 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 11 kwietnia 2024 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej...

 • Zarządzenie Nr 4/2024

  Zarządzenie Nr 4/2024 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 22 stycznia 2024 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu w 2024 r." ...

 • Zarządzenie Nr 3/2024

  Zarządzenie Nr 3/2024 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 08 stycznia 2024 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 2/2024

  Zarządzenie Nr 2/2024 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 08 stycznia 2024 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 1/2024

  Zarządzenie Nr 1/2024 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 08 stycznia 2024 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 14/2023

  Zarządzenie Nr 14/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 13/2023

  Zarządzenie Nr 13/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 12/2023

  Zarządzenie Nr 12/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 9/2023

  Zarządzenie Nr 9/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej" Załączniki ...

 • Zarządzenie Nr 8/2023

  Zarządzenie Nr 8/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wdrożenia „ Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwow ego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w...

 • Zarządzenie Nr 5/2023

  Zarządzenie Nr 5/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 20/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wdrożenia „Regulaminu przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania przez...

 • Zarządzenie Nr 4/2023

  Zarządzenie Nr 4/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze Środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 3/2023

  Zarządzenie Nr 3/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 2/2023

  Zarządzenie Nr 2/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 1/2023

  Zarządzenie Nr 1/2023  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie  działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 19/2022

  Zarządzenie Nr 19/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 15 września 2022 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 12/2022

  Zarządzenie Nr 12/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 11/2022

  Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 02 czerwca 2022 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 5/2022

  Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej osobom...

 • Zarządzenie Nr 6/2022

  Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej" Załączniki ...

 • Zarządzenie Nr 3/2022

  Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie wdrożenia „Zasad refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) / osoby zależnej" Załączniki 1.pdf (pdf,...

 • Zarządzenie Nr 1/2022

  Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu w 2022r." ...

 • Zarządzenie Nr 26/2021

  Zarządzenie Nr 26/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 27/2021

  Zarządzenie Nr 27/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 28/2021

  Zarządzenie Nr 28/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie wdrożenia „Zasad organizacji stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   Załączniki 1..pdf (pdf, 189 KB) ...

 • Zarządzenie Nr 29/2021

  Zarządzenie Nr 29/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 25/2021

  Zarządzenie Nr 25/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 grudnia 2021 roku  w sprawie wdrożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu „Regulaminu zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń"   ...

 • Zarządzenie Nr 10/2021

  Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 kwietnia 2021 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej"   Załączniki ...

 • Zarządzenie Nr 9/2021

  Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 kwietnia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę