Zapytania ofertowe i przetargi - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Zapytania ofertowe i przetargi

 • Targi Edukacja - Praca - Kariera

  PROGRAM II TARGÓW „EDUKACJA – PRACA – KARIERA" w ramach DNI KARIERY STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu   14 listopada 2019 r.   (Miejsce: Hala Sportowa Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, ul. Słowackiego 85)   ...

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 20.11.2019r . wstrzymuje nabór wniosków o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia tej działalności dla osób bezrobotnych. ...

 • Ogłoszenie KFS

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r....

 • Ogłoszenie KFS

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz....

 • Projekt PARR S.A. pt. „Fundusz Usług Rozwojowych”

  Dotacje na szkolenia pracowników przedsiębiorstw - nabór w ramach projektu PARR S.A. pt. „Fundusz Usług Rozwojowych"   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza IX nabór wniosków w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu...

 • PZ.5362.66.ŻM.2019-II Zapytanie Ofertowe - Kurs asystent nauczyciela w przedszkolu

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, zaprasza na bezpłatne zajęcia „ABC Przedsiębiorczości" ,  które odbędą się w Przemyślu, ul. Kościuszki 2 ( pok. 204 IIp.), w dniach 7 – 8 listopada 2019 r. Zapisów można dokonać pod nr tel. 16 678-22-70  w godz....

 • PZ.5362.67.AG.2019 Zapytanie Ofertowe - Kurs bezinwazyjne przyciemnianie szyb samochodowych

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

 • Wnioski i oświdczenia o przyznanie zasiłku po pracy za granicą

  Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych po pracy za granicą jest przeznaczony dla osób, które posiadają status osoby bezrobotnej i w przeszłości były zatrudnione/prowadziły działalność na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub...

 • Ogłoszenie KFS

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r....

 • Ogłoszenie KFS

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz....

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty pt. „Pierwsze spotkanie z biznesem ".   Warsztaty odbędą się w dniu 31.10.2019 r . w godzinach 9.00-15.30 w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, sala nr 38, poddasze)   ...

 • PZ.5362.66.ŻM.2019 Zapytanie Ofertowe - Kurs asystent nauczyciela w przedszkolu

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 5.11.2019r . wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  

 • PZ.5362.65.ŻM.2019 Zapytanie Ofertowe - Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

 • Ankieta

    Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu , w związku z potrzebą oszacowania kwoty środków KFS na dofinansowanie koształcenia ustawicznego pracowników    i pracodawców w roku 2020,  prosi Pracodawców o wypełnienie ankiety. Załączniki : Ankieta dot. limitu KFS na rok 2020, ( do dnia 30.11.2019r.) Ankieta dot. rezerwy...

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od 21.10.2019r. wstrzymuje nabór wniosków bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu szkoleniowego .  

 • Informacja o Priorytetach KFS w 2020

  INFORMACJA O PRIORYTETACH KFS W 2020   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, uprzejmie informuje iż zostały ustalone nowe priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r.   Załączniki : Priorytety KFS na rok 2020.

 • PO.0420.23.KD.2019 - Zapytanie Ofertowe - dostawa licencji oprogramowania

    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Powiatowym Urzędzie...

 • PZ.5362.64.ŻM.2019 Zapytanie Ofertowe - Kurs manicure, pedicure ze stylizacją paznokci

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

 • PZ.5362.63.AG.2019 Zapytanie Ofertowe - Operator koparki jednonaczyniowej kl. III

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

 • PZ.5362.62.AG.2019 Zapytanie Ofertowe - Kurs prawa jazdy kat. C+E, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

 • PZ.5362.56.AG.2019-II Zapytanie Ofertowe - Kurs prawa jazdy kat. D /po B/, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. D,DE

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 15.10.2019r . wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.  

 • PZ.5362.60,61.AG.2019 Zapytanie Ofertowe - Kurs prawa jazdy kat. C /po B/, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. C,C+E

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę