Zapytania ofertowe i przetargi - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Zapytania ofertowe i przetargi

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 25.01.2021r. wstrzymuje się nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej z refundacją co drugi miesiąc w kwocie 2 700,00 zł i składki ZUS w wysokości 16,93% (łącznie  3 157,11 zł) w okresie 12 miesięcy. Jednocześnie informuję, że...

 • Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz....

 • Zarządzenie Nr 2/2021

  Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 18 stycznia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 1/2021

  Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 18 stycznia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu w 2021 r."   ...

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że rozpoczyna nabór wniosków: -   od dnia 20.01.2021r. : o organizację prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej z refundacją co miesiąc w kwocie 1 150,00 zł i składki ZUS w wysokości 16,93% (łącznie 1 344,70 zł) w okresie 6 miesięcy  (wymagany łączny okres...

 • Ogłoszenie PARR

  Dotacje na szkolenia pracowników przedsiębiorstw - nabór w ramach projektu PARR S.A. pt. „Fundusz Usług Rozwojowych"   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza XVI nabór wniosków w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu...

 • Ogłoszenie dla klientów PUP

       Dział Pośrednictwa Pracy przypomina, że obowiązek zgłaszania się (utrzymywania kontaktu) w wyznaczonym terminie leży po stronie osoby bezrobotnej  i jest warunkiem niezbędnym  do posiadania statusu osoby bezrobotnej.   Wyznaczone terminy  związane z potwierdzaniem gotowości do pracy do odwołania są realizowane...

 • Ogłoszenie - Tarcza Antykryzysowa

  Przedłużenie wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców realizowanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej   Informujemy, iż w związku z wejściem w życie antykryzysowej tarczy branżowej Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu wydłuża do 10 czerwca 2021 r . termin składania wniosków w ramach niżej wymienionych instrumentów: ...

 • Nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących przeważającą działalność z określonym kodem PKD z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu z dniem 22 grudnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących przeważającą działalność z określonym kodem PKD z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Maksymalna kwota...

 • PZ.538.1.2020.MO - zaproszenie do składania ofert - usługa medyczna

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT USŁUGA MEDYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Powiatowym...

 • Wirtualne Targi „EDUKACJA - PRACA - KARIERA” - PWSW w Przemyślu

  Szanowni Państwo, PRZED NAMI TRZECIA EDYCJA TARGÓW EDUKACJA – PRACA – KARIERA, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ JUŻ W NAJBLIŻSZY WTOREK – 15 GRUDNIA (W GODZINACH 10:30-14:00). Tegoroczne e-targi zostały zorganizowane z myślą o studentach, absolwentach, uczniach oraz nauczycielach. Na zainteresowanych czekają: ...

 • Ogłoszenie - bony na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 14.12.2020r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.     

 • Ogłoszenie

  UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 31.12.2020 r . (CZWARTEK) POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 14:00.     

 • PO.2311.1.2020 - Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług pocztowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych. Numer referencyjny: PO.2311.1.2020 Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami są dostępne w plikach do pobrania poniżej. ...

 • Nowa usługa KAS - "Umów wizytę w urzędzie skarbowym"

  Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 16 listopada 2020r. została uruchomiona nowa usługa wprowadzona przez Krajową Administrację Skarbową:  „Umów wizytę w urzędzie skarbowym" . Poniżej przedstawiamy informacje ze strony  https://www.podkarpackie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-przemyslu : Od 16...

 • Ankieta dot. rezerwy KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu , w związku z potrzebą oszacowania kwoty środków rezerwy  KFS na dofinansowanie koształcenia ustawicznego pracowników  i pracodawców w roku 2021,  prosi Pracodawców o wypełnienie ankiety. Załącznik : Ankieta dot. rezerwy KFS na rok 2021, ( do dnia 31.12.2020r.)      ...

 • Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021

  Priorytety tzw. „puli Ministra" czyli kwota 205 444 tys. zł wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność; wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych,...

 • Ogłoszenie

  UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 24.12.2020 r . (CZWARTEK) POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU BĘDZIE NIECZYNNY DZIEŃ WOLNY OD PRACY ZOSTAŁ USTALONY W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W WOLNĄ SOBOTĘ W DNIU 26 GRUDNIA 2020 ROKU     

 • Nabór na listę rezerwową do projektu „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”

    Ogłoszenie o naborze deklaracji na listę rezerwową do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła"   Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że od dnia 09.07.2020 r. trwa nabór deklaracji na listę rezerwową do udziału w projekcie pt. „ Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła ".   ...

 • Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018...

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od 23.11.2020r. wstrzymuje nabór wniosków na:   -  szkolenia dla bezrobotnych , -  staże dla bezrobotnych do 30 roku życia   

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 23.11.2020r . wstrzymuje nabór wniosków o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia tej działalności dla osób bezrobotnych.    ...

 • PO.2311.1.2020 - Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług pocztowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych. Numer referencyjny: PO.2311.1.2020 Numer ogłoszenia na portalu BZP:   608740-N-2020 Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami są dostępne w plikach do pobrania poniżej. ...

 • PZ.5362.46.2020.ŻM - Zapytanie ofertowe - Kurs technolog robót wykończeniowych

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 05.11.2020r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia - maksymalne dofinansowanie wynosi 8.000 zł.   Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną wnioski będą przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę