Zapytania ofertowe i przetargi - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Zapytania ofertowe i przetargi

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE   UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 24.12.2019r. I 31.12.2019r.   POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU BĘDZIE CZYNNY OD GODZINY 7:30 DO GODZINY 12:00 PRZYJMOWANIE STRON W GODZINACH OD 8:00 DO 12:00

 • Ogłoszenie dot. cudzoziemców

  OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że w dniach od 27-31 grudnia 2019r. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP będą przyjmowane tylko w wersji elektronicznej przez portal...

 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PUP

  Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje o możliwości składania załączników do pomocy socjalnej do dnia 11.12.2019r. Treść Regulaminu, oraz potrzebne załaczniku znajdują się w zakładce dokumenty do pobrania. LINK

 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Załącznik  do Zarządzenia Nr 9/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 30 marca 2018 r.      REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu.   Załączniki ...

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 02.12.2019r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

 • Ogłoszenie - „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”

  Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do korzystania z pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II". O pożyczkę na...

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od 25.11.2019r. wstrzymuje nabór wniosków na: szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne): dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

 • PZ.5362.67.AG.2019-II Zapytanie Ofertowe - Kurs bezinwazyjne przyciemnianie szyb samochodowych

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

 • Ogłoszenie PARR - „Pierwsze spotkanie z biznesem” - bezpłatne warsztaty dotyczące zakładania działalności gospodarczej

  OGŁOSZENIE „Pierwsze spotkanie z biznesem" - bezpłatne warsztaty dotyczące zakładania działalności gospodarczej     Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej na bezpłatne warsztaty pt. „Pierwsze spotkanie z biznesem" .   Warsztaty odbędą się w...

 • Ogłoszenie PARR - Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  OGŁOSZENIE Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do korzystania z mikropożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. O pożyczkę mogą ubiegać się osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)...

 • Targi Edukacja - Praca - Kariera

  PROGRAM II TARGÓW „EDUKACJA – PRACA – KARIERA" w ramach DNI KARIERY STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu   14 listopada 2019 r.   (Miejsce: Hala Sportowa Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, ul. Słowackiego 85)   ...

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 20.11.2019r . wstrzymuje nabór wniosków o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia tej działalności dla osób bezrobotnych. ...

 • Ogłoszenie KFS

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r....

 • Ogłoszenie KFS

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz....

 • Projekt PARR S.A. pt. „Fundusz Usług Rozwojowych”

  Dotacje na szkolenia pracowników przedsiębiorstw - nabór w ramach projektu PARR S.A. pt. „Fundusz Usług Rozwojowych"   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza IX nabór wniosków w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu...

 • PZ.5362.66.ŻM.2019-II Zapytanie Ofertowe - Kurs asystent nauczyciela w przedszkolu

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, zaprasza na bezpłatne zajęcia „ABC Przedsiębiorczości" ,  które odbędą się w Przemyślu, ul. Kościuszki 2 ( pok. 204 IIp.), w dniach 7 – 8 listopada 2019 r. Zapisów można dokonać pod nr tel. 16 678-22-70  w godz....

 • PZ.5362.67.AG.2019 Zapytanie Ofertowe - Kurs bezinwazyjne przyciemnianie szyb samochodowych

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

 • Wnioski i oświdczenia o przyznanie zasiłku po pracy za granicą

  Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych po pracy za granicą jest przeznaczony dla osób, które posiadają status osoby bezrobotnej i w przeszłości były zatrudnione/prowadziły działalność na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub...

 • Ogłoszenie KFS

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r....

 • Ogłoszenie KFS

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz....

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty pt. „Pierwsze spotkanie z biznesem ".   Warsztaty odbędą się w dniu 31.10.2019 r . w godzinach 9.00-15.30 w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1, sala nr 38, poddasze)   ...

 • PZ.5362.66.ŻM.2019 Zapytanie Ofertowe - Kurs asystent nauczyciela w przedszkolu

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 5.11.2019r . wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  

 • PZ.5362.65.ŻM.2019 Zapytanie Ofertowe - Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę