Zapytania oferowe - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Zapytania oferowe

PZ.5362.3.5.AG.2019 Zapytanie ofertowe - Operator koparki jednonaczyniowej kl. III

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

PZ.5362.1.AG.2019 Zapytanie ofertowe - Operator koparkoładowarki wszystkie kl. III

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH    Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

Zarządzenie Nr 2/2019

Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 17 stycznia 2019 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy...

Zarządzenie Nr 1/2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 17 stycznia 2019 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu""   ...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że  z dniem 16.01.2019r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych z refundacją za co drugi miesiąc w kwocie 2 070 zł i składki ZUS w wysokości 16,93% (łącznie 2 420,45 zł) w okresie 12 miesięcy. Jednocześnie informujemy, że nabór...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że:   od dnia 09.01.2019r. rozpoczyna nabór wniosków: o organizację prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej powyżej 29 roku życia [1] w ramach projektu pn. „Moje miejsce pracy" współfinansowanego z EFS w ramach RPO Działanie 7.1–...

Wykaz porad grupowych i szkoleń na 2019 rok

  DORADCA ZAWODOWY Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu, ul. Katedralna 5, II piętro, pokój 42 tel. 16 676-00-85   Wykaz Porad Grupowych w I kwartale 2019 Wykaz Porad Grupowych w II kwartale 2019 Wykaz Porad Grupowych w III kwartale 2019 Wykaz Porad Grupowych w IV kwartale 2019 ...

Ogłoszenie - Sylwester

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 31.12.2018 r . (PONIEDZIAŁEK) POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU BĘDZIE CZYNNY OD GODZINY 7:30   DO GODZINY 13:00 PRZYJMOWANIE STRON W GODZINACH OD 8:00 DO 13:00

Ogłoszenie - Barometr zawodów

Przedstawiamy barometr zawodów na 2019 rok, dla Miasta Przemyśla , Powiatu Przemyskiego i Województwa Podkarpackiego . Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom...

Ogłoszenie - Wigilia

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 24.12.2018 r . (PONIEDZIAŁEK) POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU BĘDZIE CZYNNY OD GODZINY 7:30   DO GODZINY 13:00 PRZYJMOWANIE STRON W GODZINACH OD 8:00 DO 13:00

Ogłoszenie

Informacja o naborze formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw z subregionu przemyskiego w ramach projektu realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o ogłoszeniu III...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE   W związku z realizacją projektu pt. „Kierunek-praca" zapraszamy osóby powyżej 29 roku życia, bezrobotne/niepracujące, zamieszkujące województwo podkarpackie, które mają chęć powrócić na rynek pracy do wzięcia udziału w projekcie, który  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków...

PZ.538.1.MO.2018 Zapytanie ofertowe - Usługa medyczna

                                                                                             ...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 17.12.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej powyżej 30 roku życia w ramach projektu pn. „Moje miejsce pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...

Ankieta KFS

  ANKIETA   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, w związku z potrzebą oszacowania kwoty środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z rezerwy KFS, prosi Pracodawców o zgłaszanie potrzeb w tym zakresie do dnia ...

Informacja o Priorytetach KFS w 2019

INFORMACJA O PRIORYTETACH KFS W 2019   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, uprzejmie informuje iż zostały ustalone nowe priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019r.   Załączniki : Priorytety KFS na rok 2019. ...

Ogłoszenie

Przemyśl, dnia 29.11.2018r.      OGŁOSZENIE    Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 14.12.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia posiadającej ustalony profil pomocy II i w uzasadnionych...

PZ.5362.91.ŻM.2018 Zapytanie ofertowe - Kurs z zakresu studyjnej fotografii produktowej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania...

Ogłoszenie

Przemyśl, 28.11.2018r. PO.0413.1.KD.2018   Ogłoszenie   Uprzejmie informujemy iż z dniem 1 stycznia 2019r. strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu będzie dostępna jedynie pod adresem: przemysl.praca.gov.pl , natomiast Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu...

Ogłoszenie

Przemyśl, dnia 28.11.2018r.    OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 5.12.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących...

PZ.5362.93.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Kurs prawa jazdy kat. C+E

   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Spotkanie informacyjne w Przemyślu pt. „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz inne formy wsparcia dla osób młodych"   Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz inne formy wsparcia dla osób młodych" , które odbędzie się 26...

Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że prowadzi nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osoby bezrobotnej powyżej 29 roku życia [1] w ramach projektu pn. „Moje miejsce pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Przemyślu prowadzi zapisy na bezpłatne dwudniowe zajęcia warsztatowe „ABC Przedsiębiorczości", dotyczące zakładania działalności gospodarczej. Warsztaty prowadzi - Maciej Chrzanowski, ekonomista praktyk i nauczyciel akademicki...

„Moje miejsce pracy" Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

„Moje miejsce pracy" Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny Rynek Pracy", Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę