Zapytania oferowe - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Zapytania oferowe

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w latach 2012 - 2017

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych 2017 roku Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych 2016 roku Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych 2015 roku Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych 2014 roku Analiza skuteczności i...

PZ.5362.43.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Szkolenie dla kandydatów dla maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 22 maja 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków na organizację staży w ramach Programu Regionalnego dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat. ...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że z dniam 21 maja 2018 r. wstrzymuje nabór wniosków na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych z Funduszu Pracy. ...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu miejsc od dnia 18.05.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o  refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla długotrwale bezrobotnych w rezerwy Funduszu Pracy. ...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu miejsc od dnia 17.05.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa...

Ogłoszenie

III edycja zajęć „ABC Przedsiębiorczości"   Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie prowadzi zapisy na kolejne bezpłatne trzydniowe zajęcia warsztatowe „ABC Przedsiębiorczości" , dotyczące zakładania działalności gospodarczej. Warsztaty poprowadzą Maciej...

PZ.5362.40.AG.2018 II Zapytanie ofertowe - Kurs stylizacji paznokci

      ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w...

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od 14.05.2018r. rozpoczyna nabór wniosków: ze środków rezerwy Funduszu Pracy dla osób długotrwale bezrobotnych o realizację następujących form wsparcia: roboty publiczne z refundacją wynagrodzenia w kwocie 2070 zł i składki ZUS...

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 10.05.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych ze środków EFS w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój  dla osób do 30 roku życia.           ...

PZ.5362.37.ŻM.2018 III Zapytanie ofertowe - Obsługa małej gastronomii

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 08.05.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o  refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie jako bezrobotne lub poszukujące pracy nie...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Doradzcy zawodowi zapraszają chętne osoby do zapoznania się z ofertą porad grupowych na maj 2018 r.  

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE   UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU  01.06.2018 r . (PIĄTEK) POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH OD 7.30 DO 14:00. NATOMIAST PRZYJMOWANIE STRON OD 8.00 DO 14.00 .     ...

PZ.5362.42.ŻM.2018 Zapytanie ofertowe - Kurs fotografii

      ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w...

Projekt “Nowe umiejętności to nowe możliwości”

Projekt "Nowe umiejętności to nowe możliwości" realizowany jest przez Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż" na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach  Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Priorytet IX Jakość edukacji i...

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od dnia 01.05.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia tej działalności dla osób...

PZ.5362.40.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Kurs stylizacji paznokci

      ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w...

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od 07.05.2018r. rozpoczyna nabór wniosków ze środków PFRON na realizację następujących form wsparcia dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie jako bezrobotne lub poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu: *...

Zarządzenie Nr 13/2018

Zarządzenie Nr 13/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 23 kwietnia 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej"   ...

Zarządzenie Nr 12/2018

Zarządzenie Nr 12/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 23 kwietnia 2018 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej osobom niepełnosprawnym...

PZ.5362.37.ŻM.2018 II Zapytanie ofertowe - Obsługa małej gastronomii

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad...

Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE       W związku z rozpoczętą realizacją projektu pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy"  pragniemy zaprosić Państwa do udziału w badaniu ankietowym. Celem ankiety jest diagnoza...

PZ.5362.39.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Szkolenie okresowe kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C,C+E

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień...

PZ.5362.38.AG.2018 Zapytanie ofertowe - Obsługa małej gastronomii

      ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 26/2014 z późn. zm.  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31.07.2014r....

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę