Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w przemyskim (I)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Priorytetu 7 FEPK.07 Kapitał Ludzki gotowy do zmian, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Działanie FEPK .07.01 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy za Sierpień 2023r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę