Zarządzenia - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Zarządzenia

 • Zarządzenie Nr 17/2020

  Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2020 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej"   Załączniki ...

 • Zarządzenie Nr 16/2020

  Zarządzenie Nr 16/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2020 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni...

 • Zarządzenie Nr 7/2020

  Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  22 stycznia 2020 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu w 2020 r."   ...

 • Zarządzenie Nr 6/2020

  Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 10 stycznia 2020 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) / osoby zależnej"   Załączniki ...

 • Zarządzenie Nr 4/2020

  Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 09  stycznia 2020 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 2/2020

  Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 09  stycznia 2020 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

 • Zarządzenie Nr 1/2020

  Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 09  stycznia 2020 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę