Zarządzenia - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Zarządzenia

 • Zarządzenie Nr 4/2021

  Zarządzenie Nr 4/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 stycznia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad udzielania zamówień w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto"   ...

 • Zarządzenie Nr 6/2021

  Zarządzenie Nr 6/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 stycznia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

 • Zarządzenie Nr 5/2021

  Zarządzenie Nr 5/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 stycznia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 3/2021

  Zarządzenie Nr 3/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 stycznia 2021 roku   w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 04 stycznia 2018 roku w sprawie wdrożenia „Zasad organizacji stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 2/2021

  Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 18 stycznia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 1/2021

  Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 18 stycznia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu w 2021 r."   ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę