Zarządzenia - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Zarządzenia

 • Zarządzenie Nr 26/2021

  Zarządzenie Nr 26/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 27/2021

  Zarządzenie Nr 27/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 28/2021

  Zarządzenie Nr 28/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie wdrożenia „Zasad organizacji stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   Załączniki 1..pdf (pdf, 189 KB) ...

 • Zarządzenie Nr 29/2021

  Zarządzenie Nr 29/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 25/2021

  Zarządzenie Nr 25/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 grudnia 2021 roku  w sprawie wdrożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu „Regulaminu zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń"   ...

 • Zarządzenie Nr 10/2021

  Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 kwietnia 2021 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej"   Załączniki ...

 • Zarządzenie Nr 9/2021

  Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 kwietnia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej...

 • Zarządzenie Nr 8/2021

  Zarządzenie Nr 8/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 04 marca 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 4/2021

  Zarządzenie Nr 4/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 stycznia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad udzielania zamówień w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto"   ...

 • Zarządzenie Nr 6/2021

  Zarządzenie Nr 6/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 stycznia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

 • Zarządzenie Nr 5/2021

  Zarządzenie Nr 5/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 stycznia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 3/2021

  Zarządzenie Nr 3/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 stycznia 2021 roku   w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 04 stycznia 2018 roku w sprawie wdrożenia „Zasad organizacji stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 2/2021

  Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 18 stycznia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 1/2021

  Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 18 stycznia 2021 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu w 2021 r."   ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę