Zarządzenia - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Zarządzenia

 • Zarządzenie Nr 19/2022

  Zarządzenie Nr 19/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 15 września 2022 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 12/2022

  Zarządzenie Nr 12/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 11/2022

  Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 02 czerwca 2022 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 5/2022

  Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej osobom...

 • Zarządzenie Nr 6/2022

  Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej" Załączniki ...

 • Zarządzenie Nr 3/2022

  Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie wdrożenia „Zasad refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) / osoby zależnej" Załączniki 1.pdf (pdf,...

 • Zarządzenie Nr 1/2022

  Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu w 2022r." ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę