Zarządzenia - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Zarządzenia

 • Zarządzenie Nr 14/2023

  Zarządzenie Nr 14/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 13/2023

  Zarządzenie Nr 13/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 12/2023

  Zarządzenie Nr 12/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 9/2023

  Zarządzenie Nr 9/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej" Załączniki ...

 • Zarządzenie Nr 8/2023

  Zarządzenie Nr 8/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wdrożenia „ Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwow ego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w...

 • Zarządzenie Nr 5/2023

  Zarządzenie Nr 5/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 20/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wdrożenia „Regulaminu przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania przez...

 • Zarządzenie Nr 4/2023

  Zarządzenie Nr 4/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze Środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 3/2023

  Zarządzenie Nr 3/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 2/2023

  Zarządzenie Nr 2/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 1/2023

  Zarządzenie Nr 1/2023  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie  działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę