Zarządzenia - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Zarządzenia

 • Zarządzenie Nr 18/2016

  Zarządzenie Nr 18/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wdrożenia „Zasad o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego" Załączniki ...

 • Zarządzenie Nr 15/2016

  Zarządzenie Nr 15/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Przemyślu z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie  wdrożenia „Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej" Załączniki ...

 • Zarządzenie Nr 14/2016

  Zarządzenie Nr 14/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Przemyślu z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej osobom niepełnosprawnym bezrobotnym albo poszukującym pracy...

 • Zarządzenie Nr 11/2016

  Zarządzenie Nr 11/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Przemyślu z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zasad udzielania zamówień w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu niepodlegających przepisom ustawy Prawo...

 • Zarządzenie Nr 3/2016

  Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu na rok 2016" ...

 • Zarządzenie Nr 2/2016

  Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 1/2016

  Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 07 stycznia 2016 roku w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę