Zarządzenia - Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu


Nagłówek

Zarządzenia

 • Zarządzenie Nr 20/2019

  Zarządzenie Nr 20/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 19 września 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Regulaminu przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 19/2019

  Zarządzenie Nr 19/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 16 sierpnia 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

 • Zarządzenie Nr 18/2019

  Zarządzenie Nr 18/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 16 sierpnia 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie  działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu" ...

 • Zarządzenie Nr 5A/2019

  Zarządzenie Nr 5A/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 07 marca 2019 roku     w sprawie wdrożenia „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Moje miejsce pracy"".   Załączniki ...

 • Zarządzenie Nr 16/2019

  Zarządzenie Nr 16/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 03 czerwca 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania spółdzielni socjalnej środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego...

 • Zarządzenie Nr 14/2019

  Zarządzenie Nr 14/2019  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu      z dnia 12 kwietnia 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad otrzymywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej."   ...

 • Zarządzenie Nr 13/2019

  Zarządzenie Nr 13/2019  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu      z dnia 04 kwietnia 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo...

 • Zarządzenie Nr 6/2019

  Zarządzenie Nr 6/2019  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu      z dnia 07 marca 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków spółdzielniom socjalnym na utworzenie stanowiska pracy obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu"   ...

 • Zarządzenie Nr 5/2019

  Zarządzenie Nr 5/2019  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu      z dnia 07 marca 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na działalność podejmowaną na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

 • Zarządzenie Nr 4/2019

  Zarządzenie Nr 4/2019  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu      z dnia 24 stycznia 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Regulaminu przyznawania bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 r.ż. w ramach środków FP i EFS"   ...

 • Zarządzenie Nr 3/2019

  Zarządzenie Nr 3/2019  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu      z dnia 24 stycznia 2019 roku   w sprawie wdrożenia „Zasad przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

 • Zarządzenie Nr 2/2019

  Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 17 stycznia 2019 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad otrzymywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy...

 • Zarządzenie Nr 1/2019

  Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu  z dnia 17 stycznia 2019 roku   w sprawie  wdrożenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu""   ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę